Du er her

Hjem

Generalforsamling i Grimstrup IF

Grimstrup IF afholder generalforsamling onsdag den 28. februar kl. 19.30 i klublokalerne på Egekratskolen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling
1.                  Valg af dirigent og stemmetæller
2.                  Beretning om det forløbne år
3.                  Fremlæggelse af revideret regnskab
4.                  Orientering om budget og aktivitetsplan for det kommende år
5.                  Behandling af indkomne forslag
                            - Bestyrelsen har ønsket vedtægtsændringer. (se vedhæftede bilag)
6.                  Valg af formand, kasserer og sekretær
7.                  Valg af afdelingsbestyrelser og suppleanter efter indstilling fra afdelingsbestyrelserne
8.                  Valg af revisor og suppleant
9.                  Eventuelt