Du er her

Hjem » Ungdomsklub

Klubregler

Klubregler for Grimstrup Ungdomsklub


• Ungdomsklubben er et åbent og frivilligt drevet tilbud, og vi påtager os ikke ansvar for hvornår børn og unge kommer og går. Ungdomsklubben påtager sig ej heller ansvar for deres gøren og laden uden for klubbens område/regi.

• Ungdomsklubben har ingen forsikring, hvilket betyder at børn og unge kun er dækket af forældrenes forsikring ved evt. uheld og skader. Hvis ikke der forefindes en dækkende forsikring, er det forældrene til den eller de pågældende der selv hæfter for udbedring.

• Ungdomsklubben hæfter ikke for tab eller bortkomst af de unges personlige ejendele, det er de unges eget ansvar at passe på deres ting. Der lægges yderligere op til at de unge hjælper til med at passe på hinandens ting.
 
• Alkohol og stoffer må ikke medbringes til ungdomsklubben, på ungdomsklubbens område eller indtages i klubsammenhæng.

• Møder børn og unge påvirket op i ungdomsklubben, vil deres forældre blive kontaktet med henblik på afhentning af barnet/den unge.

• Det er ikke ungdomsklubbens ansvar at opdrage på de børn og unge som kommer i klubben, dog vil alle overtrædelser af sociale normer og normal adfærd samt generelt upassende handlinger eller sprog blive mødt med konsekvens.

• Opstår der er en episode, et uheld, forvoldelse af skade, er ansvaret udelukkende op til pågældende klubleder der ser, opdager eller tilkaldes, at udmåle passende konsekvens. Eventuel kontakt til forældre vil gå gennem den Klubansvarlige.

Den Klubansvarlig er: Peter Chr. L. Hansen