Du er her

Hjem

Sidste nyt

BøgerBøgerne med fortællinger her fra sognet
kan købes hos Charlotte Locht i Præstegården
og på Grimstrup Sognearkiv ved Egekratskolen, Skovbrynet 2 B


         Udgivet 2014                                         Udgivet 2018
                                         
        "13 fortællinger"                                   "Ni fortællinger"

livshistorie og lokalhistorie                  livshistorie og lokalhistorie               

Årsprogram 2018 - 2019


Herunder finder du vores program for 2018 - 2019


Dart klubben


Dartklubben er et fælles samlingssted, hvor byens "voksne" borgere mødes til enten et spil dart eller billard, eller bare for at hygge sig og få snakket med hinanden. Det er en rigtig god lejlighed til at mødes med andre af byens borgere og få ladet op til weekenden.

 

Sted:

Klubhuset

KFUM-Spejderne Grimstrup-Årre Gruppe

Velkommen til KFUM-Spejderne Grimstrup-Årre Gruppe.
Vi holder til på Egedalvej 22 i Grimstrup Krart.
Du kan læse mere om os her

Om Danske Seniorer


DANSKE  SENIORER     ÅRRE – GRIMSTRUPDENNE FORENING ER MEDLEM AF DEN LANDSDÆKKENDE FORENING  DANSKE SENIORER HVOR MEDLEMMERNE ER PENSIONISTER.

VI ER 207 MEDLEMMER I VORES LOKALFORENING, MEDLEMSKONTING ER KR. 100,- PR. ÅR

SOM MEDLEM FÅR MAN SENIOR BLADET 6 GANGE OM ÅRET SAMT MULIGHED FOR AT DELTAGE I VORES ARRANGEMENTER/AKTIVITETER

CA.1. GANG PR. MÅNED BLIVER DER ARRANGERET:

FOREDRAG  MED FOREDRAGSHOLDERE ELLER ANDET UNDERHOLDNING.

BUSTURE:  ENTEN ½ DAGS ELLER HELDAGS BUSTURE

Gymnastik

Under online tilmeldinger kan du se hvilke hold vi har og træningstider. Ligeledes er der en beskrivelse af holdet. 

Badminton

Badminton afdelingen har i øjeblikket intet udvalg.
Det ville være dejligt, hvis 2-3 personer ville tilbyde at indtræde i badmintonudvalget.
Indtil da er aktivitetsniveauet begrænset til at, der dog kan spilles motionsbadminton i Egekratskolens gymnastiksal.

Er du interesseret i at høre nærmere om ledige tider er du velkommen til at kontakte Gitte Bruun på formand@grimstrupif.dk

Støtteklub


Kontakt til Støtteklubben:    stoetteklub@grimstrupif.dk

Støtteklubbens vedtægter: se HER


Lidt om Støtteklubben og Præmiespillet.

Nedtagning af sportsfesttelt

Nedtagning af sportsfesttelt. Kom og hjælp. smiley

Opsætning af sportsfesttelt

Opsætning af sportsfesttelt. Kom og hjælp. smiley

Tennis sæson 2018

Så er tennisbanerne ved at være klar - bane 1 er klar til brug; men bane 2 mangler linier og net ... bliver klar til weekende 5. - 6. maj.

Der er åbent for online tilmeldinger fra d. 1. maj ... og vi håber der kommer godt med liv på banerne i år.

Der bliver træning af juniorer på onsdage - 1. gang den 9. maj kl. 17:00 - 18:30 ...  vi kan så her aftale om tidspunktet er det rigtige.

Har du spørgsmål angående tennis, så kan du ringe til formanden for tennisudvalget på 20423889 ...

venlig hilsen Tennis udvalget 

Forside Grimstrup er en lille landsby, som ligger 18 km uden for Esbjerg.
 Hjemmesiden grimstrup-online.dk styres af Grimstrup lokalråd,
 du kan kontakte lokalrådet via kontaktformularen på siden, hvis
 du vil oprettes som bruger eller har generelle kommentarer.
Tennis sæson 2018


Så er tennisbanerne ved at være klar - der mangler linier og net på bane 2 ... bliver klar inden weekenden 5-6 maj.

Online tilmelding er åben fra 1. maj ... vi håber at der kommer godt gang i banerne i år ;0)

Har du spørgsmål ang. tennis, så kan du ringe til formanden for tennis afdelingen på mob. 20423389.

venlig hilsen Tennis udvalget
Sekretæren

Sekretær er :
Diana A. Thygesen
Egebakken 24
Grimstrup
6818 Årre
mail: sekretaer@grimstrupif.dkRetningslinier for brug af klubhuset

Husk disse retningslinjer, der gælder for ALLE, der benytter Klubben.

Hovedreglen er helt kort beskrevet: Aflever lokalet i mindst samme stand, som du modtog det :)

Referat bestyrelsesmøde 2014.10.06

Under dette punkt placeres referaterne fra bestyrelsesmøderne efterhånden som de er gennemførte.

Læs de enkelte referater under den dato, hvor mødet har været afholdt.


Kasserer

Kassere i Grimstrup idrætsforening er:

Anita

Generalforsamling i Grimstrup IF

Grimstrup IF afholder generalforsamling onsdag den 28. februar kl. 19.30 i klublokalerne på Egekratskolen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling
1.                  Valg af dirigent og stemmetæller
2.                  Beretning om det forløbne år
3.                  Fremlæggelse af revideret regnskab
4.                  Orientering om budget og aktivitetsplan for det kommende år
5.                  Behandling af indkomne forslag
                            - Bestyrelsen har ønsket vedtægtsændringer. (se vedhæftede bilag)

Udvalget for fodbold

Fodboldudvalget i Grimstrup IF:


Formand          Martin Tanggaard
                        Grimstrup Hovedvej 10
                        6818 Årre
                        Telefon: 2616 2333                       
                        E-mail: martin.tanggaard@norseagroup.comUdvalgsmedlemmer

                      Dan Hejbøl Jensen
                      Skovbrynet 15
                      6818 Årre