Du er her

Hjem

Hjertestarter

Hjertestartere i Grimstrup.
Der findes 2 Hjertestartere i Grimstrup.

1. Den ene som er betalt og serviceret af Lokalrådet - er placeret i det uaflåste glas-indgangsparti 
til Grimstrup Idræts Forenings klub-lokale på Egekratskolen, Skovbrynet 2.
Efter brug er det vigtigt, at der straks bliver givet besked til :Kaspar Bruun på mobil 22 90 51 93 eller på mail dalmosesvin@bbsyd.dk, så vi kan få service på hjertestarteren.

2. Den anden hjertestarter er placeret på ydervæggen - sydsiden/ bagsiden (ved trappen op til køkkendøren) af Grimstrup Forsamlingshus, Egedalvej 1, Grimstrup.
Efter brug skal hjertestarteren serviceres så kontakt Grimstrup forsamlingshus på info@grimstrupforsamlingshus.dk eller via hjemmeside www.grimstrupforsamlingshus.dk

Til hjælp med til enhver tid at finde nærmeste hjertestarter i Danmark findes en gratis app på appstore eller google play , som findes ved at søge 'Trygfonden Hjertestart' :-)