Du er her

Hjem » Kratpladsen

Penge til Lokalrådet

Lokalrådet har fået 107.000 kroner af LAG

LAG Esbjerg (Lokal Aktion Gruppe Esbjerg) har på deres seneste møde bevilget 107.400 kroner til lokalrådet i Grimstrup. Pengene kommer dog kun til udbetaling, hvis lokalrådet kan indsamle det samme beløb. Lokalrådet forventer at kunne bidrage med frivillig arbejdskraft, der svarer til en værdi af 84.000 kroner. De sidste penge håber vi at kunne indsamle gennem fonde og sponsorater.

Pengene skal gå til projekt "Kratpladsen", der bliver til glæde for alle byens borgere. I snart to år har et ad-hoc udvalg under lokalrådet arbejdet med planerne om at lave et rekreativt område ved legepladsen og i Grimstrup Krat. Der bliver etableret en udefitness-bane i krattet, hvor der blev ryddet op i foråret, der kommer en hytte med borde og bænke – og tørv på taget - ved legepladsen, og der bliver mulighed for at slænge sig i hængekøjer og på et flyvende tæppe. Petanquebanen bliver gravet fri, og den lille knold på legepladsen bliver større, så man kan få en lille kælketur om vinteren. Der vil også blive lavet en informationstavle, så alle kan følge med i de mange aktiviteter i byen.

Derudover håber vi, at der med tiden bliver indsamlet så mange penge, at der kan blive lavet en form for belysning på Kirkestien, og på stien fra Grimstrup Hovedvej ved busstoppestedet og ned mod Egekratskolen.

Esbjerg Kommune har givet tilsagn om at ville passe området.

Medlemmerne af ad-hoc udvalget er Dorte Biltoft, Birgit Bloch, Majbritt Mathiasen, Gunnar Nikolajsen og Esben Dige.

Hvis du ønsker at hjælpe til, så meld dig til i Frivilligheds-banken her på siden, så vil du blive kontaktet derigennem.

Foreløbigt holder ad-hoc udvalget dog ferie til cirka 1. august.