Du er her

Hjem » Kratpladsen

Tale til indvielsen af Kratpladsen

Udefitnessgruppen trak lod om, hvem, der skulle have lov at byde velkommen til indvielsen af Kratpladsen søndag 15. juni klokken 15.
Majbritt Mathisen vandt, og her er hendes velkomst:

Velkommen til indvielse af Kratpladsen. Vi er glade for at se så mange her i dag.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at udefitness-gruppen har set frem til at kunne byde jer alle hjertelig velkommen til indvielse af Kratpladsen her ved Egekrattet i Grimstrup.

Der har været mange møder og snakke om, hvordan det skal se ud, og hvad pladsen skal indeholde. Ret hurtig blev der taget kontakt til Landskabsarkitekt Helene Plet, som kom med et forslag til områdets anvendelse og indretning ud fra vores ønsker.

Derefter skulle Esbjerg Kommune godkende tegningen, da det er den, der har forestået plantningen og har pleje og vedligeholdelse af området. Så efter lidt justeringer blev området, som I ser det i dag.

Ideen med rydning af underskoven, hvor udefitness redskaberne står nu, er at skabe en forbindelse fra fodboldbanen og ned mod kratpladsen.

Udefitness redskaberne er udført efter timers søgen på internettet (eller som vi siger i Grimstrup; in å æ net) samt et lignende projekt de har i Horne.

Redskaberne vil i dag blive benyttet af 5 friske uge mænd fra byen, så gå endelig op og se, hvordan redskaberne kan bruges på mange forskellige måder. Og vi vil også opfordre jer til selv at prøve redskaberne i dag.

Kroketklubben er også på pladsen i dag så gå endeligt over at se på og tag måske selv et spil..

Som I kan se, er der jord på taget af madpakke hytten. Det bliver der selvfølgeligt ved med at være. Der er sået frø så der skulle gerne komme til at vokse; forskellige stenurter, bakke-nellike, engelsk græs, purløg og timian på taget.

Bord/bænke sættene håber vi bliver brugt, når i skal ud med madkurven for at nyde den dejlige natur, vi har her i Grimstrup.

Petanque banen har været her længe, den er blevet klar til spil igen.

Hele ideen og ønske fra vores side er, at mange aldersgrupper vil få fornøjelse af at følges ad til Kratpladsen. Da der gerne skulle være noget for alle.

Derfor håber, vi at pladsen med fitnessredskaberne, madpakkehytten, petanquebane og hængekøjer vil falde i jeres smag, og i vil bruge området flittigt i tiden fremover.

Vi vil i den forbindelser opfordre jer til at hjælpe os med at passe på området og efterlade det i opryddet stand, så det til enhver tid fremstår rent, velholdt og indbydende.

Et projekt som Kratpladsen vil ikke kunne lade sig gøre uden økonomisk støtte. Derfor skal der lyde en stor tak til LAG Esbjerg, Friluftsrådet samt Esbjerg Idrætsfond. Uden deres økonomiske støtte havde vi ikke stået her i dag.

Desuden har såvel Grimstrup Idrætsforening og Grimstrup Lokalråd velvilligt ydet lån til projektet, hvilket de også skal have stor tak for.

Udefitness banen, ligger i den del af krattet, der tilhører Grimstrup Menighedsråd. De har velvilligt stillet jorden til rådighed, hvilket vi her gerne vil sige tak for.

Ligeledes en stor tak til en Bruun Entreprise & Miljøteknik, Grimstrup Maskinforretning ApS, Roust Træ A/S og Esbjerg Kommune for deres bidrag til projektet.

Sidst men ikke mindst en stor tak til de knap 40 frivillige der har bidraget til Kratpladsen på næsten alle tænkelige og utænkelige måder.

Projektet her har vist, at når vi står sammen i Grimstrup, så er der ikke den opgave, vi ikke kan løse.

Og nu vil jeg gerne give ordet videre til 1. viceborgmester Jesper Frost Rasmussen, der har lovet at foretage den officielle indvielse.