Forslag til Grimstrup Lokalråd ønskes

Grimstrup Lokalråd vil gerne hører fra byens borger om hvad de har af ideer til hvordan Grimstrup fortsat kan udvikles.

Eksempelvis: Nye grønne områder, padel bane, fornyelse af legeplader eller lignende.

Alle forslag skal sendes til: grimstruplokalraad@gmail.com – inden den 20. april 2023

Vedr. Fjernvarme arbejdes der stadig og vi forventer der kan meldes yderligere ud i slutningen af marts 2023.

Med venlig hilsen
Grimstrup Lokalråd
grimstruplokalraad@gmail.com