Grimstrup Lokalråd mangler nye kræfter

Grimstrup Lokalråd mangler nye kræfter.

Vi mangler akut at besætte to ledige pladser i lokalrådet. Hvis du kunne have lyst til at være med til at udvikle Grimstrup i årene fremover, vil vi meget gerne høre fra dig. Vi mødes til en ekstraordinær g-forsamling tirsdag d. 30. januar kl. 19 i forsamlingshusets lillesal, med det ene punkt på dagsordenen at få valgt et par nye folk til Lokalrådet.

Vores opgave ligger i at være talerør ind til Esbjerg Kommune for byens og oplandets borgere. Vi søger også inspiration fra andre områder i DK i det omfang den enkelte har tid til det.

Vi mødes cirka 4 gange om året og fordeler eksterne møde og aktiviteter imellem os under hensyntagen til hvad den enkelte har tid til.

Vi glæder os til at se dig eller høre fra dig (grimstruplokalraad@gmail.com)

vh

Robert Frikke Jensen

Kenneth Meincke

Margit Thomsen

Grete Brunsgaard