Konstituering Grimstrup Lokalråd – Nyt medlem søges

Vi kan glædelig oplyse at det kommende lokalråd ser ud som følgende.

Formand: Espen Dige

Næstformand: Kenneth Meincke

Kasserer: Grete Brundsgaard

Margit Vest Thomsen

Robert Frikke Jensen

Vi mangler stadig et medlem så hvis du har interesse eller kender en som har, hører vi gerne på: grimstruplokalraad@gmail.com

Vi siger tak til Maibritt Mathiasen og Claus Pedersen for deres store indsats.

Med venlig hilsen
Grimstrup Lokalråd
grimstruplokalraad@gmail.com