Ny status omkring fjernvarme

&GreenProject vil på vegne af Cobra Varme A.M.B.A i løbet af uge 13-2023, rundsende nedenstående tekst direkte til alle forhåndstilmeldte, omkring status på kommende fjernvarme i Grimstrup, Endrup og Vejrup.

Grimstrup Lokalråd
grimstruplokalraad@gmail.com

 

Kære forhåndstilmeldte til fjernvarmen.
Det er en stor fornøjelse, at arbejde med, at skaffe os alle den absolut billigst mulige varmekilde.
Vi har arbejdet hårdt, og der har været mange møder og mange beslutninger, der skulle tages på kort tid.
Nu er det blevet tid til, at informerer jer lidt om, hvad der er foregået, og at vi er et rigtigt godt sted i processen.

 

Noget af det første vi skulle have på plads var en god kontrakt mellem hovedentreprenøren &GreenProject og vores nyoprettede Cobra Varme A.M.B.A. Ud over selve kontrakten fik vi tilføjet et tillæg, der skal sikre, at byggeriet bliver dokumenteret korrekt, så vi kan sikre, at kvaliteten af fjernvarmeanlægget er i top, og anlægget kommer til at holde i rigtigt mange år. I den forbindelse skal der lyde en tak til Lærke Vejlgaard fra Endrup, der i sin egenskab af jurist havde styr på, at vi fik det rigtige med i kontrakten. En helt særlig tak også til Robert Jensen fra Grimstrup, der i sin egenskab af tegnestuechef havde helt styr på, hvilke kvalitetskrav tillægsaftalen skulle indeholde.

 

Vi har også holdt en del møder med Esbjerg kommunen. På det indledende møde deltog borgmester Jesper Frost Rasmussen, og han var mildest talt imponeret af projektet. Jesper Frost Rasmussen er også formand for brancheorganisationen Dansk Fjernvarme, og sidst på mødet opfordrede han os til at blive medlem af Dansk Fjernvarme, med henvisning til at de ikke tager alle projekter ind som medlemmer, men kun dem med stort potentiale. Dermed sagt vurderede han, at Cobra Varme A.M.B.A. hørte til den kategori. Det var vi selvfølgelig stolte af at få at vide.

 

Nogle af de andre møder med kommunen har handlet om, hvor selve fjernvarmeværket skulle ligge. Originalt set havde vi forventet, at det skulle ligge klods op og ned af Energinets transformatorstation Cobra-link, men det viste sig, at det ville være et dårligt valg. Cobra-link står nemlig overfor en udvidelse, og før de kan udvide, skal de igennem en større VVM-undersøgelse inkl. ekstra godkendelser fra byrådet. Hvis vi lagde vores fjernvarmeværk lige ved siden af, så ville vores projekt blive underlagt de samme godkendelser, og det ville forsinke vores fjernvarmeprojekt med et halvt til et helt år.

Det var vi selvfølgelig ikke interesseret i, så jagten gik ind på at finde et egnet sted, der var langt nok væk fra Cobra-link til, at kommunen ville behandle og godkende vores fjernvarmeprojekt særskilt, under det man kalder en landzonetilladelse. Både placeringer i Endrup og i Omme var i spil, til man fandt et passende sted ved hovedvejen A1, hvor en venlig landmand har givet os mulighed for at købe et stykke jord. I den forbindelse skal der lyde en tak til Hans Jørn Madsen fra Vejrup for kontakt til og forhandling med landmanden.

 

Nogen af jer har spurgt os til, om vi er kommet bagud i forhold til tidsplanen, når nu runden med bindende tilmeldinger til fjernvarmen, der var sat til at skulle begynde i februar, ikke er begyndt endnu. Her er svaret både ja, og nej. Selvfølgelig kan man sige, at vi er kommet bagud i forhold til den originale tidsplan. Det er dog et bevidst valg, der skal sikre at vi holder tidsplanen på den lange bane. Lad mig forklare:

Vi vil ikke begynde runden med de bindende tilmeldinger, før vi har et færdigt projektforslag, der kan godkendes hos Esbjerg kommune, og man kan ikke sende et projektforslag ind, hvis man ikke kan dokumentere, hvor fjernvarmeværket skal ligge. Den ekstra tid vi har brugt på at finde et egnet sted til fjernvarmeværket, forventer vi kan indhentes ved, at vi nu kan få fjernvarmeværket godkendt på en særskilt landzonetilladelse.

 

Andre af jer har spurgt ind til, om vi får lov til at udnytte Energinets spildvarme fra transformatorstationen ved Endrup. Her er svaret ja. Energinet er meget positivt stemt for at hjælpe os, ved gratis at dele deres spildvarme med os i Cobra Varme. Det vil sikre at varmeprisen bliver noget lavere end ved andre fjernvarmeprojekter. Energinet har udarbejdet datamateriale over, hvor meget spildvarme de kan levere, og er i gang med at klargøre deres organisation til, at kunne håndtere samarbejdet.

 

Så status er, at vi har et færdigt projektforslag klar til indsendelse til kommunen, og vi har kontrakten om jordkøb på plads.

Det vi lurer lidt på lige nu, og som vi skal tage beslutning om i meget nær fremtid, er om vi skal vente på at der kommer flere penge i fjernvarmepuljen. Nogen af jer har måske læst at statens fjernvarmepulje er tom, og i skrivende stund er der ingen der kan sige, om der kommer flere penge i puljen eller ej. Og hvis der gør, hvornår det eventuelt vil ske.

Hvis vi venter for længe på, at der kommer penge i puljen, kan det flytte på tidsplanen for hele projektet, med den negative effekt at nogen husstande kommer til at skulle fyre med deres nuværende og dyrere brændsel, længere end de var blevet stillet i udsigt.

På den anden side, hvis vi vælger at bygge projektet uden tilskud fra fjernvarmepuljen, som vil det betyde en øgning af de årlige omkostninger for de enkelte husstande. Vi er derfor i skrivende stund ved at dykke ned i, hvilke konsekvenser den ene kontra den anden beslutning vil have, således vi er oplyste nok til at tage den rigtige beslutning. Det gør vi med fokus på, at lave en billig varme, så hurtigt som muligt.

 

Så snart den beslutning er truffet, begynder processen med de bindende tilmeldinger, som mange af jer har set frem til. Tak for jeres store tålmodighed med os. Vi arbejder så hurtigt vi kan, og gør vores allerbedste for at træffe de beslutninger som vil sikre at Vejrup, Endrup og Grimstrup får en af Danmarks billigste varmeregninger.

Kærlig hilsen
Lasse Ilskov

Formand for Cobra Varme A.M.B.A.